13, అక్టోబర్ 2020, మంగళవారం

Is this what every father's situation is like? | Everyone should read! | ప్రతి తండ్రి పరిస్థితి ఇంతేనేమో? | కళ్ళు చమర్చే కథ | ప్రతి ఒక్కరూ చదవాల్సిందే!

*హోటల్ యజమాని విస్తరి వేసి అన్నం వడ్డించడానికి వంగినప్పుడు ఆ వ్యక్తి అడిగాడు.....*
*భోజనానికి ఎంత తీసుకుంటారు......*
*యజమాని చెప్పాడు...*
చేపల పులుసుతో అయితే 50 రూపాయలు, 
*అవి లేకుండా అయితే 20 రూపాయలు....*
*ఆ వ్యక్తి తన చిరిగిన చొక్కా జేబులోనుండి నలిగి ,ముడతలుపడిన 10 రూపాయల నోటు తీసి యజమాని వైపు చెయ్యి చాచాడు....*
*నా చేతిలో ఈవే ఉన్నాయి..*
*వీటికి ఎంతవస్తే అంతే పెట్టండిచాలు....ఉత్తి అన్నమైనా ఫరవాలేదు...*
*కాస్త ఆకలి తీరితే చాలు.*
*నిన్నటి నుండి ఏమీ తినలేదు...*
*ఆ మాట చెప్పడానికి ఆయన మాటలు తడబడుతున్నాయి. గొంతు వణుకుతోంది....*
*హోటల్ యజమాని చేపల పులుసు తప్పించి అన్నీ ఆయన విస్తరిలో వడ్డించాడు.*
*నేను ఆయన భోజనం చేయడాన్ని చూస్తు నిలబడ్డాను....* ఆయన కంటినుంది కన్నీళ్లు సన్నగా జారుతున్నాయి.వాటిని తుడుచుకుంటూ చిన్న పిల్లడిలా నెమ్మదిగా భోజనం చేస్తున్న ఆయన్ని, ప్రక్కన కూర్చున్నవ్యక్తి అడిగాడు....*

20, జులై 2020, సోమవారం

నేను...నా సబీరా!

అవి నేను డిగ్రీ చదువుతున్న రోజులు.అమెరికా ప్రెసిడెంట్ గా ఒబామా నెగ్గడం,జార్జిబుష్ ఓడిపోవడం ఆరోజుల్లోనే జరిగింది.నేను కూడా ప్రేమలో పడిపోవడం,ఓడిపోవడం ఆరోజుల్లోనే జరిగింది.అందుకే ఆ రోజులను నేను స్వర్ణయుగం,రాతియుగంగా నాకు నేనే నా డైరీలో రాసుకున్నాను.మీకు ఆశ్చర్యంగా వుందా?అయితే మీకు నాప్రేమ గాధ తెలియాల్సిందే...తెలియాలంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్లాల్సిందే!

ఫ్లాష్ బ్యాక్.....

        వర్షాలు జోరుగా కురుస్తున్నాయి.రోడ్లన్నీ వర్షపు నీటితో నిండిపోయి ఉన్నాయి.మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసారని భయపడి నా మోటారు సైకిల్ స్టార్ట్ కావడం మానేసింది. "నీకేం పర్లేదని సర్దిచెబుతూ ఎన్ని కిక్కులు కొట్టినా దానికి కిక్క్ ఎక్కలేదు.ఇక లాభం లేదనుకుని బైక్ ప్రక్కన పడేసి..వస్తోన్న ఆటోను ఆపి ఎక్కబోతుండగా ...అప్పుడే...అప్పుడే..ఓ మెరుపు మెరిసింది.
         కాకినాడ సముద్రం కెవ్వ్..కెవ్వ్..మని అరుస్తున్నట్లు ఒక్కటే సముద్రపు హోరులు
        మా రాజమండ్రి గోదారి గంగం డాన్స్ వేస్తున్నట్లు ఒక్కటే ప్రవాహం.
        ఓ అందమైన అమ్మాయి ఆటో దగ్గరికొచ్చింది.
        ఆ దేవుడు తను తయారు చేసిన వాటిల్లో కెల్లా స్త్రీ పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ద పెట్టి తయారుచేసినట్లు నాకు అప్పుడే అనిపించింది.
       వామ్మో..ఏమని వర్ణించను.
       తేజోవంతమైన ముఖం...
       గుండ్రాల్లాంటి కళ్లు...ముట్టుకుంటే కందిపోయేలా ఉండే తెల్లటి శరీర సౌష్టవం.
       నయాగరా జలపాతంలాంటి నడుము...అబ్బా!ఇంక చెప్పను..ఎందుకంటే ఆక్షణం నుందీ ఆ అమ్మాయి నాది!నా స్వంతం,నాకలలరాణి,నా హృదయాన్ని మీటిన యువరాణి.
     తలపై నుండి జాలువారుతున్న వర్షపు నీరు సరాసరి నోట్లోకి పోతున్నా పట్టించుకోకుండా..అలాగే నోరెళ్లబెట్టి చూస్తూ ఉండిపోయాను.
      "ఎక్స్ క్యూజ్ మీ"
     నాకేం వినిపించడం లేదు.నా బాడీలోని అవయవాలన్నీ నామీద అసూయ,ఈర్ష్య వచ్చినట్టు ఎప్పుడో పనిచేయడం మానేసాయి.
     ఆహా...ఏమి అందం...ఏమి సొగసు...నేను తేరుకునేటప్పటికే ఆ అమ్మాయి ఆటో ఎక్కి చక్కా వెళ్లిపోతుంటే...ఓ బలమైన గాలి తిమ్మెర నా వీపుపై ఒక్కటిచ్చి వెళ్లిపోయింది.
     దెబ్బకు సృహలోకొచ్చాను.
     నా బైక్ దగ్గరికి పరుగెత్తికెళ్లి "నీకే పర్లేదే!...నీకు నా ప్రాణాన్ని అడ్డుపెడతాను.నా యువరాణి మిస్ అయితే నేను..నీకు మిగలను అని గట్టిగా అరుస్తుంటే...పాపం దానికి భయమేసిందో,జాలేసిందో తెలియదు గాని మొత్తానికి స్టార్ట్ అయ్యింది.
     ముందు ఆటో...వెనుక నేనూ...నా బైక్.
     ఆశ్చర్యం!..ప్రపంచ ఎనిమిదో వింత...ఆటో మాకాలనీ కొచ్చి మా ఇంటి ఎదురుగా ఉన్న ఫాతిమా ఆంటీ ఇంటి ముందు ఆగింది.
     ఆ అమ్మాయి ఆటోకి డబ్బులిచ్చేసి...గబ..గబా ఆ ఇంటిలోపలికి వెళ్లిపోయింది.
                                                     ***
     ఫాతిమా ఆంటీ నాకు బాగా పరిచయం..ఎప్పుడూ నన్ను తమ్ముడూ,తమ్ముడూ అని పిలుస్తుంది.బయటినుండి ఏ వస్తువు కావాలన్నా నాకే చెబుతుంది.సరదా గల మనిషి.అచ్చు ముస్లిం సంప్రదాయాలు పుణికి పుచ్చుకున్ని వుంటుంది.దైవభక్తి మెండు!నాకు ఫాతిమా ఆంటీ అంటే ఎంతో అభిమానం.ఆమెను మా కుటుంబం అంతా ఏంతో గౌరవిస్తుంది.ప్రతి సంతోషాన్ని ఆమెతో పాలు పంచుకుంటుంది.
    "ఫాతిమా ఆంటీ ఇంటికొచ్చిన అమ్మాయెవరే!"అమ్మను అడిగాను.
    "వాళ్ల అక్క కూతురు!ఇక్కడ ఓ పదిరోజులుడడానికి వచ్చిందట!ఆ అమ్మాయి తలిదండ్రులు క్యాప్ పని మీద బెంగుళూర్ వెళ్తే ఒంటరిగా ఉందని ఇక్కడకి తీసుకొచ్చింది ఆంటీ!"
    "పదిరోజులుంటుంది" ఇదే అండర్ లైన్ చేస్కున్నా!ఎలాగైనా ఆ అమ్మాయిని సాధించుకోవాలి.నా జీవిత భాగస్వామిని చేసుకోవాలి.ఆమె లేకపోతే నేను బ్రతకలేను.మనస్సులోనే గట్టి నిర్ణయం తీసేసుకున్నా..
     ఆరోజునుండి..నాకు సరైన నిద్ర,తిండి వుంటే ఓట్టు!ఒక్కటే కలలు,ఊహలు,ఆలోచనలు..నా హృదయమంతా ఆ అమ్మాయే ఆక్రమించింది.
                                                     ***
       ఒకరోజు ఆంటీ వచ్చి కరెంట్ బిల్లు కట్టి రమ్మని చెప్పింది
       నాకు ఓ మంచి అవకాశం రశీదు తీసుకుని సరాసరి ఆంటీ ఇంటికెళ్లవచ్చు.ఆ అమ్మాయిని చూడవచ్చు.మాట్లాడవచ్చు.అనుకున్నదే తడవు..ఫోన్ బిల్లు కట్టేసి ఆ రశీదు తీసుకుని డైరెక్ట్ గా ఫాతిమా ఆంటీ ఇంటికెళ్లాను.పెద్దగా రాని నేను...ఆరోజు వాళ్ల ఇంటికెళ్లినందుకు ఫాతిమా ఆంటీ చాలా సంతోషించింది.ఆనoదపడిపోయింది.
       ఇంటిలో ఉన్న ఏవేవో వంటకాలు ప్లేట్ నిండా పెట్టి ఇచ్చింది.
      "ఇవ్వన్నీ ఎందుకాంటీ" అంటుంటే "పర్లేదు తిను తమ్ముడూ"అంది.
       ఏంటో...తమ్ముడూ అన్న మాట "అల్లుడూ"అన్నట్టు వినిపించింది.
      అప్పుడే...అప్పుడే..నా హృదయరాణి మేమున్న హాల్లోకొచ్చింది.
      ఓ చల్లని తిమ్మెర..ఇళయరాజా పాటపాడుకుంటూ..నన్ను తాకి వెళ్లిపోయింది.
    "మన లక్ష్మి ఆంటీ గారి అబ్బాయి.చాలా మంచోడు!ఏ పని చెప్పినా చేస్తాడు.అస్సలు కాదనడు"నన్ను పరిచయం చేసింది ఆంటీ.
     ఆ అమ్మాయి అలాగా...జీతం లేని నౌకరన్నమాట అనే ఫీలింగిచ్చి "హాయ్" అంది.
    ఫాతిమా ఆంటీ నన్ను అలాగే పరిచయం చేసిందా?ఏమిటి? మనస్సులో గిల్టీగా అనిపించినా వెంటనే సరిదిద్దుకున్నా!
     నేను కూడా "హాయ్" చెప్పి "మీ పేరేమిటండీ "అని అడిగాను.
     ఆ అమ్మాయి చెప్పకుండానే ఫాతిమా ఆంటీ మధ్యలోకి దూరి "సబీరా"అంది.
     సబీరా" వావ్...బ్యూటిఫుల్ నేము!
    "సబీరా...ఓ సబీరా"అంటూ మనస్సులో ఓ పాటేసుకున్నాను.
     పాటయ్యెటప్పటికి అక్కడ సబీరా లేదు.తన గదిలోకి వెళ్లిపోయింది.
                         ***
      ఆరోజునుండి మొదలు.....
      సబీరాను చూడటం కోసం ఫాతిమా ఆంటీ ఇంటికెళ్లడం..ఆంటీ ఏకైక కొడుకైన బుడ్డోడ్ని మేపడం...ఇదీ నా దినచర్య.ఆ బుడ్డోడ్ని మేపాలంటే ఆర్ధిక బడ్జెట్ లో 50% కేటాయించినా సరిపోదు.ఇక నేనెక్కడా?నా పాకెట్ మనీ అంతా వాడికే సరిపోతుంది.
      ఒకరోజు సబీరా నాతో మాట్లాడింది.
     "చాక్లెట్లు అన్నీ వాడికేనా?నాకే లేవా?
      వామ్మో!సబీరా నన్ను చాక్లెట్ అడిగింది.ఈ బుడ్డోడ్ని అడ్డంగా మేపేది సబీరా కోసమే!అటువంటి సబీరాకు కొనకుండా ఉంటానా?
      ఆ రోజే ఓ పది పీచుమిఠాయిలు,అరడజను చాకోబారులు,ఓ డజను ఐస్ క్రీము పాకెట్లు కొని ఆంటీకి తెలియకుండా సబీరా రూం లో పెట్టేసాను.
      బుడ్డోడు ఏడ్వకుండా ఉండడానికి రూపాయికి పదొచ్చే చాక్లెట్ గోళీలు కొనేసి వాడికి పడేసాను.
      సబీరా ఆనందపడిపోయింది.
      ఆరోజునుండి...నేను వాళ్లింటికి..ఆమె మా ఇంటికి.
      పిచాపాటి కబుర్లు..తను ఇంటర్ సెకండియరని చెప్పింది.
      ఆమె మాటలు వింటుంటే...నా నరాలన్నీ వీణ తీగెల్లా తెగ మారుమ్రోగిపోయేవి.
     "నాకు చాకెట్లు అన్నా..చాకోబారులన్నా ఎంతో ఇష్టం!పిచ్చి!నీ వలన నాకోరిక తీరింది.మమ్మీ,డాడీ అయితే అసలు కొనరు,చిన్నపిల్లవా?చాక్లెట్లు తినడానికి అని కోప్పడేవారు"
     "ఇంకా కావాలా" అడిగాను
      "ఊ"
      ఆరోజు నాకు రెండువందలు వదిలాయి.
                  ***
      వర్షం కురుస్తున్న ఒకరోజు చూసుకుని సబీరాను కలుసుకున్నాను.కొద్ది సేపు అవీ,ఇవీ మాట్లాడి..నా షర్ట్ జేబులోనుండి లెటర్ తీసి ఆమెకిచ్చాను.
    "ఏమిటిది?"అడిగింది
    "లవ్ లె...ట....ర్"తడబడుతూ,విపరీతమైన టెన్షన్ తో చెప్పాను.
    "ఓ అలాగా!"అనేసి లెటర్ తీసుకుని వెళ్లిపోయింది.
     లెటర్ తీసుకుని పోయిందేమిటబ్బా?ఇష్టమున్నట్టా?లేనట్టా?..ఏం చెప్పలేదేమిటి?..నాకేమీ అర్ధం కాలేదు.కాసేపు జుట్టు పీక్కుని..ఇంకా ఎక్కువ పీక్కుంటే గుండవుతుందని భయపడి వదిలేసాను.
     ఆరోజు సాయంత్రం వరకూ నా రూం కిటికీలోనుండి ఫాతిమా ఆంటీ ఇంటి కేసే చూస్తూ ఉన్నా!సబీరా కనిపిస్తుందేమో అని!
     కొద్దిసేపటికి బుడ్డోడు వచ్చాడు.
     వాడి చేతిలో రెండు కాగితపు పడవబొమ్మలు ఉన్నాయి.
     ఎల్లో కలర్ పేపర్...అంటే నా లవ్ లెటర్ ఆ పడవ బొమ్మలు నా లవ్ లెటర్ తో చేసేసుకున్నాడా? గుండె జలదరించింది.
     వాడి వెనుకే సబీరా వచ్చింది.
     వాడు పడవలు...ప్రవహిస్తున్న వర్షపు నీటిలో వదిలి ఎగురుతుంటే సబీరా నాకేసి ఓ చూపు విసిరి..చిర్నవ్వు ఒకటొదిలి వెళ్లిపోయింది.
     నాకేమీ అర్ధంకాక మళ్లీ జుట్టు పీకున్నా!
            ***
ఆ మర్నాడు సబీరా వాళ్ల అమ్మా,నాన్నా రావడంతో నాకు సబీరాను కలవడానికి, మాట్లాడడానికి అస్సలు వీలు కుదరలేదు.సబీరా కూడా అస్సలు బయటికి కూడా రాలేదు.
            ***
     ఒకరోజు సాయంత్రం...
     నేను కాలేజీ నుండి వస్తుంటే..ఫాతిమా ఆటీ ఇంటి దగ్గర హడావుడి జరిగినట్లుగా అనిపించింది.
     అమ్మను అడిగాను."ఏం జరిగిందని?"
    "నీకు తెలియదా?..ఈరోజు మన సబీరాకి నిశ్చితార్ధం జరిగింది.వాళ్ల బావేనట!అబ్బాయి బాగానే వున్నాడు.ఇక నాకేం వినబడలేదు.కాళ్ల క్రింద భూమి కంపించినట్టయింది.ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎండిపోయినట్టు అనిపించింది.సబీరాకి నిశ్చితార్ధం జరిగిందా?..నా హృదయరాణికి నిశ్చితార్ధం జరిగిందా?..తట్టుకోలేక పోయాను.
     ఆరోజే సబీరాను ఎలాగైనా నిలదీయాలని..విక్రమార్కుడ్ని వదిలి పెట్టని దెయ్యంలా..విశ్వప్రయత్నాలు చేసి సబీరాను కలుసుకున్నాను.
    "ప్రాణంగా ప్రేమిస్తున్న నన్ను మోసం చేయడం నీకు ధర్మమా? గట్టిగా అడిగాను.
     "మోసం చేసానా?" ఆశ్చర్యంగా అడిగింది.
     ఆమె అలా ఆశ్చర్యపోతూ అడగడం నాకు ఆశ్చర్యమేసింది.
   "మనం ప్రేమించుకున్నాం కదా?"
    "మనం ప్రేమించుకున్నామా?నేను కూడా ప్రేమించానా?
     ఇదే ప్రశ్న...ఏం మాట్లాడుతోంది..నాకు తల తిరుగిపోతుంది
     "మొన్న లవ్ లెటర్ తీసుకున్నావ్ గదా?" అడిగాను.
    "ఓహో..అదా విషయం! లవ్ లెటర్ తీసుకున్నానని..నేను కూడా ప్రెమిస్తున్నానని అనుకుంటే ఎలా? ఆ రోజు సాయత్రమే నీ లవ్ లెటర్ని పడవలు చేసి మా బుడ్డోడి చేత వర్షపు నీటిలో వదిలిపెట్టడం నీవు చూడలేదా?"
     "చూసాను..అయితే"
     "ఇంకా అర్ధం కాలేదా?నీ లవ్ లెటర్ పడవలు చేసి నీటిలో వదిలివేసాను అంటే అర్ధం..నాపట్ల నీ ప్రేమ కూడా అలాగే వదిలేసుకోవాలని"
     ఇందులో ఇంత ఫిలాసఫీ వుందా?నాకు చాలా ఆశ్చర్యమేసింది!
     "మరి నేనంటే నీకసలు ప్రేమ లేనప్పుడు నా చాక్లెట్లు,చాకోబార్లు ఎందుకు తిన్నావ్? సూటిగా అడిగాను.
     "తియ్యగా ఉన్నాయని తిన్నాను..అంతే"
     "తియ్యగా ఉన్నాయని తినేసావా?"నోరెళ్లబట్టి చూస్తూ ఉండిపోయాను.
                ***
     ఆ రోజునుండి నేను నిద్రాహారాలు మానేసాను.జ్వరమొచ్చిందని అమ్మకి చెప్పేసి దుప్పటి ముసుగేసుకుని పడుకున్నా!సబీరా కూడా వాళ్ల ఊరెళ్లిపోయింది.పాపం నా బైక్ పెట్రోలు త్రాగడం మానేసి నామీద బెంగతో మూలన పడిపోయింది.

17, జులై 2020, శుక్రవారం

జీవితంలో ప్రశాంతత


ప్రతిక్షణం...పరుగు...
ఏ క్షణంలో అయినా కాలంతో పయనమే..
ఇలాంటి జీవిత పరుగు పందెంలో మనిషి ఎంతవరకు ప్రశాంతంగా ఉండగలడు?
ఒక్క క్షణం మనసు పెట్టి ఆలోచించండి...అందుకే ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే ఏంచేయాలో తెల్సుకోవాలి.తెల్సుకుని ఆచరణలో పెట్టి జీవితాన్ని ప్రశాంత నిలయంగా మలచుకోవాలి.

భగవంతుని పట్ల విశ్వాసం పెంచుకోవాలి.
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరిగిన ప్రత్యేక పరిశోధనలలో ఆధ్యాత్మిక చింతన,భగవంతుని పట్ల విశ్వాసం ఉన్నవారు...జీవితంలో ఎలాంటి కష్టాలు సంభవించినా వాటిని సమర్ధవంతంగా ఎదురుకున్నారని..
మానసికంగా ఆరోగ్యకరంగా వీరెలాంటి వైకల్యాలకు గురి కాలేదని ఋజువయింది.కష్టం,సుఖం..పరిస్థిథి ఏదయినా భారం భగవంతునిపై వేసే ఆధ్యాత్మికతత్వం మీలో ఉంటే...
మీ జీవితనావ ..ఎంత పెనుతుఫానులో చిక్కుకున్నా మీ మనసు మాత్రం ప్రశాంతంగా శాంతగంభీరంగా ఉండగలుగుతుంది.ఈ రోజు నుంచే ఈ అలవాటు చేసుకొండి.దైవాజ్ఞ లేనిదే ఏమీ జరగదు...ఈ నిజాన్ని గుర్తుంచుకుని భారమంతా భగవంతునిపై వేసి ప్రశాంతంగా బ్రతుకు రధాన్ని దొర్లించటం అలవరచుకొండి.

1, జులై 2020, బుధవారం

నిన్ను, నీ వ్యక్తిత్వాన్ని గౌరవించని, నీకు కనీస విలువ లేని ప్రదేశంలో అస్సలు ఉండవద్దు | Do not be in a place where you have no respect for yourself and your personality

ఒక తండ్రి తాను చనిపోయే ముందు, తన కొడుకుని పిలిచి ఒక గడియారం చూపించి, ఇది 200 సం. పైగా వయస్సు కలిగి, మా తాత ముత్తాతల కాలం నుండి నాకు సంక్రమించింది. అయితే ఇప్పుడు నేను దీనిని నీకు ఇచ్చేముందు ఒకసారి నువ్వు బజారులోని గడియారాల షాప్ కి వెళ్లి దీనికి వెల కట్టించుకొని రా అని పంపించాడు. కొంచెం సేపటికి కొడుకు తిరిగి వచ్చి, ఈ గడియారం బాగా పాతది ఐనది కావున 5 డాలర్లకు మించి రావన్నారు అని చెప్పాడు. అయితే తండ్రి ఈ సారి కొడుకుని అదే గడియారాన్ని ఒక పురాతన వస్తువుల ( యాంటిక్ ) దుకాణానికి పంపి మరలా వెల కట్టించమన్నాడు. ఈ సారి తిరిగి వచ్చిన కొడుకు ఇక్కడ ఆ గడియారానికి 5000 డాలర్ల వెల కట్టినట్లు చెప్పగా.. ఆ తండ్రి అంతటితో ఆగకుండా మరలా కొడుకుని మ్యూజియంకు అదే గడియారం తీసుకొని వెళ్లి వెల కట్టించమన్నాడు..తిరిగివస్తున్న కొడుకు మొహం వెలిగిపోతుండగా, మ్యూజియంలో ఈ పాత గడియారంను పరిశీలించటానికి ఒక నిపుణుడు వచ్చి పరిశీలించి, ఈ పాత గడియారంకు ఒక మిలియన్ డాలర్ల వెలకట్టినట్లు చెప్పాడు!!*

*కాగా అది విన్న తండ్రి.. కొడుకుతో  దీని ద్వారా నీకు చెప్పాలని అనుకుంటున్నది ఏమిటంటే నీ విలువ కూడా నువ్వు ఉన్న ప్రదేశం బట్టి, నీ విలువ కూడా మారుతూ ఉంటుంది.. అందుకే  నీవు ఎప్పుడూ తప్పు ప్రదేశంలో ఉండవద్దు. నిన్ను, నీ వ్యక్తిత్వాన్ని గౌరవించని, నీకు కనీస విలువ లేని ప్రదేశంలో అస్సలు ఉండవద్దు..అంటూ చెప్పాడు......*

16, మే 2020, శనివారం

* Peace *|*మనశ్శాంతి*

* Peace *|*మనశ్శాంతి*

ఒకసారి బుధ్ధుడు తన శిష్యులతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నాడు.
ఇంతలో ఒక శిష్యుడిని పిలిచి, "నాయనా, దాహంగా ఉంది, ఆ కనబడే చెరువునుంచి కొన్ని నీళ్ళు తీసుకురా" అని చెప్పాడు. 

అప్పుడే ఒక ఎద్దులబండి ఆ చెరువులోంచి వెళ్ళడం మూలంగా నీరు అంతా మురికిగా తయారయింది. శిష్యుడు ఆ నీరు తేరుకొనేంతవరకు అలాగే కూర్చున్నాడు. అరగంట సమయం గడిచింది. చూస్తే నీరు ఇంకా మురికిగానే ఉంది. మరో అరగంట సమయం వేచి చూసాడు. నీరు తేరుకున్నాయి.

ఆ పైన ఉన్న నీరు తీసుకెళ్ళి బుధ్ధుడికి ఇచ్చాడు శిష్యుడు.

అప్పుడు శిష్యుని అనుమానం " ఈ నీరు అంత మురికిగా ఉన్నా, ఎలా తేరుకుంది? 
బుధ్ధుడు : నువ్వు కాసేపు దాని మానాన దాన్ని కదపకుండా ఉంచావు. అది నెమ్మదిగా మురికి కిందకుపోయి, స్వచ్చమైన నీరు పైకి తేరుకుంది.  మన మనసు కూడా అంతే !!

ఒకసారి మనసులో ఆందోళన కలిగినపుడు దాని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా కొంతసేపు వదిలేయాలి. కొంతసేపు గడిచేటప్పటికి చింత అనే మురికి అంతా అడుగుకు వెళ్ళిపోయి, మనసు స్వచ్చంగా మారుతుంది.

6, ఏప్రిల్ 2020, సోమవారం

మాటేమంత్రం

మాటల్లో పాజిటివ్-నెగెటివ్ ఎమోషన్స్
ఎమోషన్స్ లో రెండు రకాలుంటాయి. ప్రతికూలం-అనుకూలం.ప్రతికూలం వలన ప్రమాదాలు తప్పవు.అనుకూలం వలన ఆనందం లభిస్తుంది.డేనియల్ గోల్మన్ అనే రచయిత ప్రతికూల ఎమోషన్స్ లో ఎలా ఉండాలో,అంటే ఆ సమయంలో అలవర్చుకోవలసిన అనుకూల ఎమోషన్స్ ఏమిటో తెలిపాడు.ఇవి పరిశీలించండి.పాటించే ప్రయత్నం చేయండి.
    నెగిటివ్                                           పాజిటివ్
 • 1.భయం                                         ధైర్యం
 • 2.ఆందోళన                                     ఆత్మవిశ్వాసం
 • 3.ద్వేషం                                         క్షమాగుణం
 • 4.బాధ                                           ఓర్పు
 • 5.అవమానం                                   ఆత్మస్ధైర్యం
 • 6.అసూయ                                     ప్రేమ
 • 7.వైఫల్యం                                      ఆత్మబలం
 • 8.మోసానికి గురికావటం                   అదొక పాఠంగా స్వీకరించటం
 • 9.అంగవైకల్యం                                అంగీకరించటం
 • 10.నిరాశ,నిస్పృహలు                      ఓదార్పు
 • 11.స్వయం సానుభూతి                    ఛాలెంజిగా తీసుకోవటం

* మంచి మాటలతో ప్రేరణలు కలిగించవచ్చు.ఎదుటివారిలో దాగి ఉన్న ప్రతిభను వెలికి తీయవచ్చు.పదును పెట్టవచ్చు.వారిని నైపుణ్యం కలవారిగా తీర్చిదిద్దవచ్చు.మంచిమాటలు ఎంతో ప్రభావాన్ని కలిగించగలవు.మంచిమాటలను తేలికగా అంచలా వేయకండి.మంచిమాటలను చెప్పటం సాధన చేస్తూ ఉండండి.ఉత్సాహం ఉరకలు వేస్తుంది.మీ మంచిమాటలు ఎదుటివారిని మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తాయి.

* మనం చెప్పేదానిపట్ల సరైన అవగాహన ఉండాలి.వినే వ్యక్తి యొక్క స్ధాయి యొక్క ఆలోచనా సరళి,అతని ఎమోషన్స్ గురించి కొంత అధ్యయనం చేయాలి.వాటికి తగ్గట్లుగా మాట్లాడాలి.అంటే మాట్లాడే స్వరం,మాటల్లో ఎంపికచేసే పదాలు కూడా ప్రభావం చూపించగలవు.

* ధ్వనికి ప్రతిధ్వని తప్పదు.ఇది అందరికీ తెలిసిన సత్యమే.ఈ రోజు నేను ఒక వ్యక్తిపై ఎమోషన్స్ వెళ్లగక్కితే,మళ్లీ నాకు అవి ఒక రోజు తప్పవు అనే సత్యం గుర్తించాలి.అందుచేత వీలైనంతగా మూడ్స్ ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి.ఎమోషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు అదుపుచేసుకోవటం కూడా ఒక కళ.

* మనం ఏరంగంలో ఉన్నా ఆ రంగంలో విజయం సాధించాలంటే,ముందు ఆ సబ్జెక్టు మీద పట్టు సాధించాలి.ఆపైన మనలో ఉన్న బలాలు,బలహీనతలు,అవకాశాలు,పొంచియున్న ప్రమాదాలు అంచనా వేసుకోవాలి.నిజం చెప్పాలంటే ఏ రంగంలోనైనా తగినన్ని బలాలు,అవకాశాలు ఉన్నాయి.అసలు చిక్కంతా బలహీనతలే.ఆ బలహీనత కూడా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకపోవడమే.

* మీ స్వంత శక్తిమీదనే ఆధారపడండి.ఈ ప్రపంచంలో "పాపం"ఏదైనా ఉంటే అది బలహీనతే. బలహీనతను విడిచిపెట్టండి. బలమే జీవితం,బలహీనతే మరణం.నేను బలహీనుణ్ణి అని ఎప్పుడూ అనుకోవద్దు.చెప్పుకోవద్దు.మీలో ఉన్న అపారమైన శక్తి గురించి మీకు తెలిసినది చాలా తక్కువ.మీ వెనుక అనంతశక్తి సముద్రం ఉంది.

 పై అద్భుతమైన విషయాలన్నీ డా//బి.వి.పట్టాభిరాంగారి రచన "మాటేమంత్రం" లోనివి.ఈరోజు మనిషి సరైన కమ్యూనికేషన్స్ లేక తెలియక ఎన్ని అపజయాలు పొందుతున్నాడో,స్వార్ధపరుల బారినపడి ఎలా మోసపడుతున్నాడో,తనలో ఉన్న స్కిల్స్ ని ఎలా అభివృద్ధి చేసుకోవాలో తెలియక ఇబ్బంది పడుతున్నాడో మనకి తెలిసిందే.వాటినన్నిటినీ సరిదిద్ది జీవితంలో ఎలా విజయాన్ని సాధించాలో చక్కగా నేర్పుతుంది. ప్రతిఒక్కరూ చదవాల్సిందే.

రచయిత చిరునామా:
డా//బి.వి.పట్టాభిరాం Ph.D
ప్రశాంతి కౌన్సిలింగ్ & HRD సెంటర్
సామ్రాట్ కాంప్లెక్స్,సెక్రటేరియట్ రోడ్,
హైదరాబాద్-500004.
Ph:040-23233232,23231123
email : bvpattabhiram@hotmail.com
www.pattabhiram.com

Publisher's 
సాహితి ప్రచురణలు
29-13-53,కాళేశ్వరరావురోడ్డు,
సూర్యారావుపేట,విజయవాడ-2
Ph:0866-2436643,6460633
email: sahithi.vij@gmail.com

25, మార్చి 2020, బుధవారం

విదేశాల నుంచి వచ్చినోళ్లు మరీ ఇంత భాద్యత లేకుండానా?


విదేశాల నుంచి వచ్చినోళ్లు మరీ ఇంత భాద్యత లేకుండానా?

People-Who-Come-From-Foriegn-Not-Care-About-China-Virus-corona
విదేశాల నుంచి వచ్చినోళ్లు మరీ ఇంత భాద్యత లేకుండానా?
కరోనా మహమ్మారి ఈ రోజు భారత్ ను వేధిస్తుందంటే దానికి కారణం.. విదేశాల నుంచి వచ్చినోళ్ల పుణ్యమేనన్నది మర్చిపోకూడదు. విదేశాలకు వెళ్లే వారిలో అత్యధికులు మంచి చదువుకొని.. చక్కటి ఉద్యోగం చేసుకుంటూ.. సంపద విషయంలోనే కాదు.. అలవాట్లు.. ఆలోచనలు సైతం అంతో ఇంతో బాగుంటాయన్న భావన మొన్నటి వరకూ ఉండేది. కానీ.. ఎప్పుడైతే కరోనా ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అయ్యిందో.. విదేశాల నుంచి వచ్చే మనోళ్లు ఇంత దరిద్రంగా.. దారుణంగా వ్యవహరిస్తారా? అన్న సందేహంతో పాటు.. వారి తీరు ఒళ్లు మండేలా చేస్తోంది.

ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకొని స్వదేశానికి చేరుకున్నామన్న అసలు విషయాన్ని చాలామంది మర్చిపోతున్నట్లుగా ఉంది. కరోనా వేళ.. విదేశాల్లో ఉండి ఉంటే.. అక్కడున్న ఆంక్షలకు అన్ని మూసుకొని ఉండేటోళ్లు. తేడా వస్తే.. దాని విపరిణామాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయన్నది వారికి తెలియనిది కాదు. అలాంటివేళ.. విదేశాల నుంచి వచ్చిన స్వదేశీయులు.. ఎంచక్కా ఎవరిళ్లల్లో వారిని సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ చేసుకోవాలని కోరితే..ఆ విషయాన్ని పట్టించుకోని తీరు ఏ మాత్రం సరికాదంటున్నారు.

20, మార్చి 2020, శుక్రవారం

కరోనాపై భారత్ ప్రధాని మోదీ పోరు..22న దేశవ్యాప్తంగా జనతా కర్ఫ్యూ


కరోనాపై భారత్ ప్రధాని మోదీ పోరు..22న దేశవ్యాప్తంగా జనతా కర్ఫ్యూ

indian-pm-Narendra-Modi-on-China-Virus-Corona
కరోనాపై భారత్ ప్రధాని మోదీ పోరు..22న దేశవ్యాప్తంగా జనతా కర్ఫ్యూ
కరోనా వైరస్ ప్రాణాంతక వైరస్ గానే పరిణమించింది. ఇప్పటికే లక్షలాది మందికి సోకిన ఈ వైరస్... వేలాది మందిని పొట్టనబెట్టుకుంది. వేలాది మంది చనిపోయాక గానీ అంటమేల్కోని ప్రపంచం... ఇప్పుడు కరోనాను కట్టడి చేసేందుకు ఏకంగా యుద్ధం ప్రకటించింది. అందులో భాగంగా మిగిలిన అన్ని దేశాల కంటే కూడా మెరుగైన చర్యలు తీసుకుంటున్న భారత్... ఇప్పుడు మరింత కఠినమైన చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ మేరకు గురువారం జాతిని ఉద్దేశించి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడారు. ఈ ప్రసంగంలో పలు కీలక నిర్ణయాలను తీసుకున్న మోదీ... కరోనాను నియంత్రించేందుకు స్వీయ జాగ్రత్తలే శరణ్యమని కూడా సెలవిచ్చారు. ఇందులో భాగంగా ఈ నెల 22న దేశవ్యాప్తంగా జనతా కర్ఫ్యూను నిర్వహించనున్నట్లుగా మోదీ సంచలన ప్రకటన చేశారు.

జనతా కర్ఫ్యూలో భాగంగా దేశ ప్రజలంతా ఈ నెల 22న (ఆదివారం) ఉదయం 7 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల ద్వారా అసలు బయటకే రావద్దని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. కరోనాను నియంత్రించాలంటే ప్రజలంతా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రకటించిన మోదీ... స్వీయ నియంత్రణను మించిన మందు కరోనా నిరోధానికి లేదని సూచించారు. సదరు జాగ్రత్తలు జనానికి అలవాటు అయ్యే దిశగానే జనతా కర్ఫ్యూను మోదీ ప్రకటించినట్టుగా తెలుస్తోంది. కరోనాను అరికట్టాలంటే... ప్రజలు స్వీయ నియంత్రణ చర్యలను చేపట్టాలని - స్వీయ నియంత్రణే కరోనాకు అసలు సిసలు మందు అని దాదాపుగా అన్ని దేశాలు భావిస్తున్నాయి. ఈ దిశగానే ఆలోచించిన మోదీ జనతా కర్ఫ్యూను ప్రకటించారన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి.

19, మార్చి 2020, గురువారం

కరోనా అలర్ట్ : ‘ఏ’ బ్లడ్ గ్రూప్ వారికి షాకింగ్ న్యూస్


కరోనా అలర్ట్ : ‘ఏ’ బ్లడ్ గ్రూప్ వారికి షాకింగ్ న్యూస్

Blood-group-A-more-vulnerable-to-China-virus-corona
కరోనా అలర్ట్ : ‘ఏ’ బ్లడ్ గ్రూప్ వారికి షాకింగ్ న్యూస్

చైనాలో పుట్టిన కరోనా వైరస్ ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పాకింది. దాదాపుగా 160దేశాలకు పైగా ఈ వైరస్ బారిన పడ్డాయి. రెండు లక్షల మందికి పైగా కరోనా వైరస్ బారిన పడ్డారు. రోజు రోజుకు ఈ సంఖ్య భారీగా పెరుగుతూనే ఉంది. 8 వేల మంది మృతి చెందగా ఈ సంఖ్య ఇంకా ఎంతకు పెరుగుతుందో అనే ఆందోళన అందరిలో వ్యక్తం అవుతుంది. ఇలాంటి సమయంలో వుహాన్ యూనివర్శిటీ జోంగ్నాన్ హాస్పిటల్ లోని కరోనా బాధితులపై జింగ్ హువాన్ సంస్థ ఒక సర్వే నిర్వహించగా అందులో ఆశ్చర్యకర విషయం వెళ్లడయ్యింది.

ఎవరికి అయితే ‘ఏ’ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంటుందో వారు కరోనాకు ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారని ఆ సర్వేలో నిర్థారించారు. ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ వారికి కరోనా సోకిందంటే మరణించే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయంటూ వారు అన్నారు. వుహాన్ లో కరోనా వైరస్ వల్ల మరణించిన 206 మందిలో ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ వారు ఏకంగా 85 మంది ఉన్నట్లుగా వారు నిర్థారించారు. ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ వారికి కరోనాను తట్టుకునే శక్తి తక్కువగా ఉంటుందని ఈ ప్రయోగంలో వెళ్లడయ్యిందని వారు పేర్కొన్నారు.

ఇక ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ వారికి కూడా కరోనా కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉందని అన్నారు. ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ వారికి కూడా కరోనాను ఎదుర్కొనేందుకు రోగ నిరోదక శక్తి సరిపోవడం లేదంటూ వైధ్యులు అంటున్నారు. అందుకే ఏ ఇంకా ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ వారు ఖచ్చితంగా కరోనాతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇతరుల కంటే ఎక్కువగా ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ వారు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉందన్నారు.

ఒక వేళ ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ వారికి కరోనా వైరస్ సోకినట్లుగా నిర్థారణ అయితే ఇతర బాధితుల కంటే ఎక్కువ శ్రద్దతో వారిని చూసుకోవాలంటూ ప్రయోగం నిర్వహించిన శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. జాగ్రత్త ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ వారు కరోనా బారిన పడకుండా ఉండేందుకు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. ఇతరులు కూడా లైట్ గా ఏమీ ఉండకూడదు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎప్పటికప్పుడు చేతులు కడుక్కుంటూ పరిశుభ్రతను పాటించాల్సిందిగా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సూచిస్తుంది.

18, మార్చి 2020, బుధవారం

What happens in the body when the original corona virus is infected? | అసలు కరోనా వైరస్ సోకితే శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది

*అసలు కరోనా వైరస్ సోకితే శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది* 

కరోన వైరస్ మన శరీరంలో ప్రవేశించి  ఊపిరితిత్తులను చేరితే ఈ క్రింది పరిణామాలు జరుగుతాయి.
what-happens-in-body-when-original-corona-virus-is-infected
అసలు కరోనా వైరస్ సోకితే శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది
1. మొదటగా ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండే చిన్న చిన్న గదులు అయినటువంటి alveoli అనే వాటిలో నివాసం ఏర్పర్చుకుంటాయి. అక్కడి కణజాలల్లో రేప్లికేషన్ జరుపుకోవడం ద్వారా ఆ కణాలను నాశనం చేయడం జరుగుతుంది.

2. కణాల విచ్ఛిన్నం వల్ల alveoli గదుల్లో  ద్రవం ఏర్పడుతుంది. నుమోనియా లాంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది

3. Alveoli  ఊపిరితిత్తుల్లోకి గాలిని తీసుకోవడానికి వదిలిపెట్టడానికి ఉపయోగపడుthayi. ఎప్పుడైతే అవి విచ్చిన్నం అయినయో అప్పుడు ఊపిరితిత్తులు పూర్తిస్థాయిలో పని చేయడం జరగదు.

4. ఊపిరితిత్హులు పూర్తిస్థాయిలో పని చేయక పోవడం మూలంగా శరీరానికి కావలసినటువంటి ఆక్సిజన్ను శరీరం అందుకోలేదు, సరిపడా ఆక్సిజన్ లేకపోవడం మూలంగా శరీరంలోని వివిధ అవయవాలకు కావలసినటువంటి ఆక్సిజన్ను ఊపిరితిత్తులు అందించలేవు.

5. దీనిలో ప్రధానమైనటువంటివి మెదడు, గుండె మరియు ఇతర అవయవాలు. ఎప్పుడైతే అవయవాలకు సరిపడేంత ఆక్సిజన్ లభ్యం కాదో అవయవాల్లో జరగవలసినటువంటి జీవక్రియలను తగ్గిపోతాయి. 

6. జీవ క్రియలు తగ్గి పోవడం మూలంగా ఆయా అవయవాల పనితనం అనేది మందగిస్తుంది అవయవాల పనితనం మందగించడం వల్ల శరీరం అనేది క్రమేణా క్షీణించడం జరుగుతుంది. వైరస్ శరీరంలోని వివిధ అవయవాలకు పాకి అక్కడ కూడా కణాలను నాశనం చేయవచ్చు.

7. అప్పుడు శరీరానికి కావలసినటువంటి ఆక్సిజన్ను బయటనుండి అందించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది

8. ఇందుకోసం ఐసియులో చేర్చి కృత్రిమ శ్వాస లేదా ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ద్వారా ఆక్సిజన్ అందించవలసి ఉంటుంది

9. పేషెంట్కు యాంటీబయాటిక్స్, అదేవిధంగా పేషెంట్లు ప్రదర్శించే అటువంటి లక్షణాల ఆధారంగా పేషెంట్ కు వివిధ ఔషధాల ద్వారా చికిత్స అందించాల్సి ఉంటుంది.

10. ఈ చికిత్స అనేది వైరస్ ద్వారా వచ్చే వివిధ లక్షణాలను తగ్గించేందుకు మాత్రమే.  *వైరస్ ను బయటకు పంపించడం/ వైరస్ ని నాశనం చేయడం  అనేది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి చికిత్సలో సాధ్యం కాదు* 

11.మనం అందించే చికిత్స అంతా కూడా పేషెంట్ యొక్క రోగ నిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి మాత్రమే పనికి వస్తుంది. పేషెంట్ యొక్క రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఎప్పుడు బలోపేతం అవుతుందో, అప్పుడు పేషెంటు లోపల ఉండే  వివిధ రకాలైనటువంటి తెల్ల రక్త కణాలు, మాలిక్యూల్స్ (intrrferons) ఆ వైరస్ మీద దాడి చేయడం జరుగుతుంది.  

12. అలా పేషెంట్ యొక్క రోగ నిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం ద్వారా మాత్రమే మనము ఆ పేషెంట్ కు చికిత్స చేయగలుగుతాం, తప్పించి వేరే ఏ రకంగా చికిత్స చేయలేము.

అందుకే ప్రతి వ్యక్తి కూడా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ జాగ్రత్తలు గూర్చి విస్తృత ప్రచారం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ పేర్కొనలేదు. ...Dr. Venu Gopala Reddy, Microbiologist and Principal Model School, Veenavanka ( please share)

15, మార్చి 2020, ఆదివారం

తప్పులెన్నే వాడు తన తప్పులెరుగడు!

* ఎదుటివారిలో దోషాలు ఎన్నటం మానుకోవాలి. ఎందుకంటే మనలో కూడా అనేక దోషాలు ఉంటాయి.వాటి గురించి ఎవరైనా ఎత్తిచూపటం మనకిష్టం ఉండదు కదా! మరి మనం మాత్రం ఆపని ఎందుకు చెయ్యాలి? అరటిపండు తినటానికి ముందు మనం తొక్క పారేస్తున్నాము. పండు తింటున్నామేగానీ తొక్క తినడం లేదు కదా? అలాగే అవతలి వారిలోని సద్గుణాలనే గుర్తించి గౌరవించాలి.
* ఎదుటి వ్యక్తి గురించి మీరు తప్పుగా అనుకుంటున్నారంటే అతని గురించి తప్పుగా చెప్పేవారే తప్ప మంచిగా చెప్పేవారిని మీరు కలవలేదన్నమాట. ఎందుకంటే ప్రతివ్యక్తిలోనూ వెలుగు,చీకటి లాగా మంచిచెడులు ఉంటాయి.
* అవతలి వ్యక్తి గురించి నీ దగ్గర ఎవడైనా వచ్చి చెడుగా చెప్తున్నాడంటే నీ గురించి కూడా మరొకడికి చెప్తున్నాడనే అర్థం.
* చాడీలు చెప్పేవాడే చాడీలు వింటారు ఇది వారికి మానసిక ఆహారం.లేకపోతే బ్రతకలేరు.

11, మార్చి 2020, బుధవారం

A must read for teachers !! | ఉపాధ్యాయులు చదవవలసిన ఓ మంచికథ!!

A must read for teachers !! | ఉపాధ్యాయులు చదవవలసిన ఓ మంచికథ!!

బహుమతి*
 ```
®ఉదయం పూజ అయ్యాక, పేపరు చదువుకుంటున్న నేను... ఎవరో కాలింగ్‌బెల్‌ కొడితే వెళ్ళి తలుపు తీశాను. ఎదురుగా ఓ యువకుడు చేతిలో శుభలేఖలతో ‘‘మాస్టారూ, బాగున్నారా?’’ అని పలకరించాడు.

వృద్ధాప్యం వల్ల వచ్చిన మతిమరుపు వల్ల ‘ఎవరా’ అని ఆలోచిస్తూ యథాలాపంగా ‘‘ఆ, బాగానే ఉన్నాను. లోపలికి రా బాబూ’’ అన్నాను.

లోపలికి వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాడు. నేను అతడికి ఎదురుగా ఉన్న సోఫాలో కూర్చుని ‘అతడెవరా’ అని ఆలోచిస్తున్నాను. మర్యాద కోసం ‘‘మంచినీళ్ళు కావాలా?’’ అని అడిగాను. వద్దన్నాడు.

గొంతు సవరించుకుని అతడే అడిగాడు- ‘‘నన్ను గుర్తుపట్టారా మాస్టారూ?’’ అని.

నేను తటపటాయిస్తుంటే చిరునవ్వుతో అన్నాడు ‘‘నేను వెంకట్‌ని. మీ స్కూల్లో చదివాను. మా నాన్నగారు ఆ రోజుల్లో జిల్లా పరిషత్‌ ఛైర్మన్‌గా చేసేవారు’’ అని.

అప్పుడు గుర్తుకు వచ్చింది. వెంకట్‌ చాలా మంచి స్టూడెంట్‌. బాగా తెలివైనవాడు. ఎప్పుడూ క్లాస్‌ ఫస్ట్‌ వచ్చేవాడు. అతడు స్కూల్లో చేరినరోజే వాళ్ళ నాన్నగారు నన్ను కలిసి ‘మాస్టారూ, మావాడు బాగా చదువుకుని వృద్ధిలోకి రావాలని నా కోరిక. ఏ తప్పుచేసినా అల్లరిచేసినా జిల్లా పరిషత్‌ ఛైర్మన్‌ కొడుకని చూడకుండా దండించండి. నేనేమీ అనుకోను. వాడు బాగా చదువుకుంటే అదే పదివేలు’ అని చెప్పారు. వృత్తిరీత్యా ఎంతోమంది రాజకీయ నాయకులని చూసిన నాకు, ఆయన మాటలు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించాయి. ఆ రోజుల్లో నేను హెడ్‌మాస్టర్‌గా పనిచేసేవాణ్ణి. పిల్లలకి గణితం, సైన్సు బోధించేవాణ్ణి.

1, మార్చి 2020, ఆదివారం

ఎవ్వరినీ తక్కువ అంచనా వేయకూడదు. ఎదుటివారితో మర్యాదగా ప్రవర్తించాలి

ఇది యదార్థంగా జరిగిన సంఘటన.ఎవ్వరినీ తక్కువ
అంచనా వేయకూడదు. ఎదుటివారితో మర్యాదగా ప్రవర్తించాలి... లేకపోతే ఇలాగే
కంగు తినాల్సి వస్తుంది.

70 సం. పైపడిన ఒక బామ్మ ఒక బ్యాంకు కు వెళ్లి తన చెక్కు బుక్ క్యాషియర్కు ఇచ్చి 500 రూపాయలు డ్రా చేయాలని కోరింది. ఆ మహిళా క్యాషియర్ కాస్త విసుగ్గా ఇలా అంది.

," 10000 కంటే తక్కువ నగదు డ్రా చేయాలంటే ఇక్కడ మా రూల్స్ ఒప్పుకోవు...వెళ్లి ఏ.టీ. యం. లో తీసుకోండి "అని కసిరింది.
అప్పుడు బామ్మ కాసేపు పక్కన కూర్చొని మళ్ళీ క్యాషియర్ దగ్గరకు వెళ్ళింది. ఆ క్యాషియర్ కోపంగా "ఒక్కసారి చెపితే అర్థంకాదా? వెళ్ళు,వెళ్ళు తల్లీ!" అంది.
బామ్మ! కాస్త సీరియస్ గా ...

26, ఫిబ్రవరి 2020, బుధవారం

మనిషికి ప్రశాంతత దూరం చేసేది ఎక్కువుగా ఆర్ధిక సంబంధాలే!

The-more-calm-the-distance-to-the-man-is-the-financial-relations
మనిషికి ప్రశాంతత దూరం చేసేది ఎక్కువుగా ఆర్ధిక సంబంధాలే!
మానవ సంబంధాలన్నీ ఆర్ధిక సంబంధాలే అన్నాడొక మహాకవి. ఇది ముమ్మాటికీ నిజమన్న భావన మనకప్పుడప్పుడూ అన్పిస్తోంది. ఎందుకంటే అటువంటి పరిస్థితులు మనకి మనం కావాలనే తెచ్చుకుంటాం. సమస్య తయారు కాకముందే మనం మేలుకోము. సమస్య క్రియేట్ అయిన తరువాత లబో,దిబో మంటూ హైరానా పడిపోతాము. నేను నా జీవితంలో జరిగిన చిన్న సంఘటన చెప్తాను. నేను ఒక సైట్ (స్థలం) వాయిదా నిమిత్తం 15,౦౦౦ కట్టాలి. ఇంతలో సంక్రాంతి పండుగ వచ్చింది. ఎలాగైనా ఈసారి సంక్రాతిని బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకున్నా! 15౦౦౦ రూపాయలు ఎలాగూ ఉన్నాయి కదా అని ఆనందపడే సమయంలో వాయిదా నోటిస్ వచ్చింది. వాయిదా కట్టేదామా? లేక పెండింగ్ లో పెడదామా? అనే సందిగ్ధంలో కొంతసేపు ఉండిపోయా! సంక్రాంతి హడావుడి లో 15౦౦౦ గ్యారెంటీగా అయిపోతాయి. మంచి బట్టలు, షూస్ కొనాలి. ఇంకా అమ్మకు,నాన్నకు కూడా బట్టలు తీయాలి. ఎలా? వాయిదా కట్టడం మానేద్దామా? లేక వాయిదా కట్టేస్తే పండుగకు ఏమీ ఉండవు. బ్యాంక్ లో చూస్తే కేవలం 1000 రూపాయలే ఉన్నాయి. సరిపోవు కదా ? ఎలా అనిపించింది.

23, ఫిబ్రవరి 2020, ఆదివారం

పువ్వు ఎండిపోయి పూజారి ఏడుస్తుంటే భక్తుడోచ్చి ప్రసాదం అడిగాడంట!

నా ఆఫీసు రూమ్ ప్రక్కన అభి అని SI ట్రైనింగ్ అవుతున్న ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. అతని దగ్గర భలే సామెతలు ఉంటాయి. వింటే చాలు పగలబడి నవ్వవల్సిందే! పై సామెత అతను చెప్పిందే. విన్న వెంటనే భలే నవ్వు ముంచుకొచ్చిందంటే నమ్మండి. నిజానికి మన పూర్వీకులు పద సంపదను, జ్ఞాన సంపదను సామెతలలో పెట్టి భావి తరాల కోసం దాచి ఉంచారనిపిస్తోంది.నిజమేనంటారా?

15, ఫిబ్రవరి 2020, శనివారం

మీరు గెలవాలంటే మీ మనసు ఇలా ఉండాలి | If you want to win your mind should be like this

విజయం సాధించాలంటే ముందుగా విజయం సాధించాలనే ఆలోచన ఆ వ్యక్తికి వుండాలి.ఏ విషయంలో విజయం సాధించాలి అనే విషయం నిర్ణయించుకున్న తరువాత ఆ దిశలో ఆలోచనలు మొదలుపెట్టాలి .రోజు రోజుకూ మీలో అభివృద్ధి వస్తుందనే ఆలోచన బాగా వుండాలి.
ఆత్మ పరిశోధనకు కూడా ఈ ఆలోచన పనికి వస్తుంది.చెడు ఆలోచన మనసు లోనికి రానియ్యకూడదు.మంచి ఆలోచన వలన మనోధైర్యం పెరుగుతుంది.ఆలోచనలో ఊహించటం జరుగుతుంది ఇది పగటి కలగానే వుండి పోకుండా రోజురోజుకూ మీలో వచ్చే ప్రగతిని విశ్లేషించుకోవాలి.ఈ విజయం సాధించడానికి ఏం చెయ్యాలి అనే విషయం చూద్దాం.మనసుకి విశ్రాంతిని ,స్పూర్తినిచ్చే ఈ క్రింది విషయాలు తలచుకోవాలి.

10, జనవరి 2020, శుక్రవారం

నాకు నచ్చిన ఒక చిన్న కథ | One of my favorite stories

వెన్నెల అనే అందమైన అమ్మాయికి పెళ్ళి కుదిరింది..
చదువు, అందం , ఆస్తి, సాంప్రదాయం అన్ని ఉన్న అమ్మాయి కనుక మగపెళ్ళివారు చూడగానే ఒప్పుకున్నారు.. ఆ అమ్మాయి పెళ్ళి కొడుకుతో మాట్లాడాలి అన్నది...సరే ఇద్దరూ కూర్చున్నారు...
వెన్నెల అన్నది ..." పెళ్ళికి నాది ఒకే ఒక షరతు ...."
అతను కుతూహలంగా  చూసాడు..
" అది ఏమిటంటే ఏ మాట మాట్లాడాలనుకున్నా  సరే,
 అంటే విపరీతమైన కోపం వచ్చినా ..... టెన్షన్ వచ్చినా ..... విసుగ్గా వున్నా... ఏదైనా అసలు నచ్చకపోయినా గొంతు పెంచి మాట్లాడకూడదు.. మీరు ఏం మాట్లాడాలనుకున్నా సరే మెల్లగా అనాలి అంతే !!!
అలా కాకుండా గొంతు పెంచి అరిస్తే నేను పుట్టింటికి వచ్చేస్తాను.. ఆ పై నన్ను ఏమీ అనకూడదు !!!" అన్నది..
అతనికి కొంచెం వింతగా అనిపించినా..తిట్టవద్దు అనలేదు కదా కొంచెం గొంతు తగ్గించమంటున్నది ఫర్వాలేదు అనుకున్నాడు....