26, మే 2019, ఆదివారం

ఎదుటి వారి గూర్చి తప్పుడు ప్రచారం చేసేవాడు మనిషే కాదు. చీడపురుగు కంటే హీనమైన వాడు.

*ఒక ముసలాయన పక్కింటి కుర్రాడు దొంగ అని ప్రచారం మొదలు పెట్టాడు.

రోజుకి ఒకరితో ఇలా చెబుతూ ఉండేసరికి ఈనోటా ఆనోటా విషయం పోలీస్ వరకూ వెళ్ళింది.

అనుమానం కొద్దీ అతడిని అరెస్ట్ చేశారు.

కేసు నడిచింది.

విచారణ అనంతరం ఈయనే ఆ పుకార్లకు కారణం అని తేలింది.

అతడిని వదిలి పెట్టేశారు.*

*ఆ యువకుడికి అవమానంగా తోచి ముసలాయన పై కేసు పెట్టాడు.

కేసు విచారణలో ముసలాయన ఊరికే నేను అన్నాను అంతే,దాని వలన అతడికి హాని ఏమీ జరగలేదు కదా అన్నాడు.*

*నీవు అతడి గురించి ఏమేమి అన్నావో అవి అన్నీ ఒక పేపర్ రాసి,ఆ పేపర్ చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళే దారిలో విసిరెయ్యి.కేసు రేపటికి వాయిదా వేస్తున్నాను. రేపు తీర్పు చెబుతాను " అని జడ్జి అన్నారు.*

*జడ్జి చెప్పిన ప్రకారం చేశాడు ముసలాయన. మర్నాడు కోర్ట్ కి వెళ్ళాడు.*

*"నిన్న నువ్వు పారేసిన ముక్కలు అన్నీ తీసుకురా!" అన్నారు జడ్జి.*

*"అదెలా సాధ్యం? అవి గాలికి ఎక్కడెక్కడికో వెళ్లి పోయి ఉంటాయి.వాటిని తేవడం అసాధ్యం " అన్నాడు ముసలాయన.*

*"నువ్వు చేసిన చిన్న చిన్న కామెంట్స్ అతడి జీవితాన్ని ఎంతో మార్చేశాయి.
అది తిరిగి యధాస్థితికి రావడం అసాధ్యం.
నువ్వు ఒకరి గురించి మంచి మాట్లాడక పోతే పోయావు. చెడు ఎప్పడూ మాట్లాడకు."*

*మంచితనంపై నమ్మకం పోతుంది.*

*మనిషితనంపై నమ్మకం పోతుంది.*

*మనుషులపైనే నమ్మకం పోతుంది.*

*నిజంగా అవసరంలో ఉన్న వారికి,ఆపదలో ఉన్నవారికి,ఆసరా కావాలనుకున్నవారికి*
*సాయం చేయడానికి ఏ చేతులు ముందుకు రావు.

రేపు ఆ అవసరం నీకే రావచ్చు.         
*చరిత్రలో చెల్లని రూపాయిలే తరువాతి కాలంలో చరిత్రను లిఖించాయి.*

*పెద్దలు అనుభవంతో చెప్పిన మాటలు ఇవి*

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు,సలహాలు,సూచనలు తెలియచేయగలరు.