23, ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం

మనం బాగుండాలంటే ఇవి తప్పనిసరి!

"మీ ఆలోచనల్లో మంచి,చెడ్డలను చక్కగా బేరీజు వేసి చెప్పగలిగే వ్యక్తులు, ఒకవేళ మీ నిర్ణయం వల్ల మీరు నష్టపోయినా మిమ్మల్ని ఆదుకునే వారు అంతిమంగా కుటుంబంలోని వ్యక్తులై ఉంటారని గుర్తుంచుకోవాలి."
       "మనసుకి కూడా తగిన వ్యాయామం లేకుండా సంపూర్ణమైన స్వేచ్చ ఇస్తే అది మన జీవితాన్ని గజిబిజిగా తయారుచేస్తుంది."
      "అంగవైకల్యం, శారీరక రుగ్మతలు వున్నవారు కూడా ఎన్నో అద్భుతాలను చేసి చూపిస్తున్న ఈ రోజుల్లో అన్నీ వున్నవాళ్లు అదృష్టవంతులే కదా! అందుకని మన ఆలోచించే తీరును సవరించుకోవాలంటున్నారు"
      "ఒక వ్యక్తి లక్ష్యసాధనలో అతని పట్ల అతను ఏర్పరచుకున్న అంచనాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. "నేను చేయగలను" అనే భావన ఆ వ్యక్తితో నిజంగానే గొప్ప పనులు చేయిస్తుంది.ఇటువంటి అంచనాలు, ఆశలు, నమ్మకాలు మనమీద మనకి ఉండడమే కాకుండా మన చుట్టూ ఉన్నవారికి, మన జీవితంపై ప్రభావం చూపే వ్యక్తులకి కూడా ఉండడం ఎంతో అవసరం.