15, మార్చి 2020, ఆదివారం

తప్పులెన్నే వాడు తన తప్పులెరుగడు!

* ఎదుటివారిలో దోషాలు ఎన్నటం మానుకోవాలి. ఎందుకంటే మనలో కూడా అనేక దోషాలు ఉంటాయి.వాటి గురించి ఎవరైనా ఎత్తిచూపటం మనకిష్టం ఉండదు కదా! మరి మనం మాత్రం ఆపని ఎందుకు చెయ్యాలి? అరటిపండు తినటానికి ముందు మనం తొక్క పారేస్తున్నాము. పండు తింటున్నామేగానీ తొక్క తినడం లేదు కదా? అలాగే అవతలి వారిలోని సద్గుణాలనే గుర్తించి గౌరవించాలి.
* ఎదుటి వ్యక్తి గురించి మీరు తప్పుగా అనుకుంటున్నారంటే అతని గురించి తప్పుగా చెప్పేవారే తప్ప మంచిగా చెప్పేవారిని మీరు కలవలేదన్నమాట. ఎందుకంటే ప్రతివ్యక్తిలోనూ వెలుగు,చీకటి లాగా మంచిచెడులు ఉంటాయి.
* అవతలి వ్యక్తి గురించి నీ దగ్గర ఎవడైనా వచ్చి చెడుగా చెప్తున్నాడంటే నీ గురించి కూడా మరొకడికి చెప్తున్నాడనే అర్థం.
* చాడీలు చెప్పేవాడే చాడీలు వింటారు ఇది వారికి మానసిక ఆహారం.లేకపోతే బ్రతకలేరు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు,సలహాలు,సూచనలు తెలియచేయగలరు.