1, మార్చి 2019, శుక్రవారం

మీ సంతోషానికి మాటే మంత్రం

         అనాలోచితంగా మాట్లాడిన చిన్న మాటైనా ఆనందాన్ని హరిస్తుంది. ప్రశాంత వాతావరణాన్ని భగ్నం చేస్తుంది. ఆలోచనతో చేసే వ్యాఖ్యలు ఉత్తేజాన్ని నిపుతాయి. సంబంధాలను మరింత శోభాయనం చేస్తాయి. కాబట్టి నిష్పాక్షికంగా ఆలోచించాలి.
          ఎదుటి వారిని కించపరచడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమీలేదు.శక్తి వృధా అవుతుంది.అదే శక్తిని ప్రేమించడానికి వినియోగిస్తే అదొక వనరుగా ఉండిపోతుంది.ప్రతి కూలంగా వున్న వ్యక్తిని ప్రేమించడం కొనసాగిస్తే ఆ వ్యక్తి ముఖంలో ప్రతికూలత మాయమై, చిరునవ్వు చిందుతాయి.మీ మనస్సులో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది.

2 వ్యాఖ్యలు:

మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు,సలహాలు,సూచనలు తెలియచేయగలరు.