23, ఫిబ్రవరి 2020, ఆదివారం

పువ్వు ఎండిపోయి పూజారి ఏడుస్తుంటే భక్తుడోచ్చి ప్రసాదం అడిగాడంట!

నా ఆఫీసు రూమ్ ప్రక్కన అభి అని SI ట్రైనింగ్ అవుతున్న ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. అతని దగ్గర భలే సామెతలు ఉంటాయి. వింటే చాలు పగలబడి నవ్వవల్సిందే! పై సామెత అతను చెప్పిందే. విన్న వెంటనే భలే నవ్వు ముంచుకొచ్చిందంటే నమ్మండి. నిజానికి మన పూర్వీకులు పద సంపదను, జ్ఞాన సంపదను సామెతలలో పెట్టి భావి తరాల కోసం దాచి ఉంచారనిపిస్తోంది.నిజమేనంటారా?

1 వ్యాఖ్య:

మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు,సలహాలు,సూచనలు తెలియచేయగలరు.