21, ఫిబ్రవరి 2016, ఆదివారం

ఇది నా మొట్టమొదటి తెలుగు బ్లాగ్

బ్లాగ్ ప్రపంచం పరిచయమైన తరువాత నేను ప్రారంభించిన మొదటి బ్లాగిది. దేవుని దయవలన 75,000 వేల మందికి పైగా క్లిక్స్ సాధించింది. ఇక ఇది 100000 మైలురాయి సాధించిన తరువాత అప్డేట్స్ తగ్గించి వేస్తాను. నెలకి ఒక పోస్టు మాత్రమే పెడతాను. నా పర్సనల్ బ్లాగ్ ksc writes ని బాగా పాపులర్ చేయాలన్న నిశ్చయంతో ఉన్నాను. దానిలోనే మంచి,మంచి పోస్టులు పెట్టె ప్రయత్నం చేస్తాను.

11, ఫిబ్రవరి 2016, గురువారం