14, డిసెంబర్ 2015, సోమవారం

సబీరా!... బ్రతికే ఉందా?

ఆకాశమంతా నిర్మానుష్యంగా ఉందినల్లని త్రాచులాంటి తార్రోడుపై  నా కారు పరుగెడుతుందినేనుఇండియా వచ్చి రెండురోజులయ్యిందిఆరెండు రోజులూ కాకినాడలోనే ఉండిపోయానుఈరోజుఎలాగైనా నేను పుట్టిన పల్లెటూరు చూసి రావాలనిపించి బయలుదేరానుబయట వాతావరణంచాలా చల్లగా ఉందిఅప్పటికే చిరుజల్లులు ప్రారంభమయ్యి చలి పుడుతూంది.   "అమెరికా నుండి వచ్చి కాకినాడలోనే ఉండిపోతావానన్ను చూడాలని అనిపించడం లేదా? "నేను ఇండియా వచ్చిన దగ్గరనుండి మా బామ్మ నన్ను తిడుతూనే ఉందినాకు మా బామ్మ కంటేఎవరున్నారుఆమెను చూడకుండా ఉండగలనానేను వచ్చిన రోజే కాకినాడవచ్చేయమన్నాను..నేను అంతదూరం రాలేనునీవు ఇక్కడికి రాఅంది.
   నేను  వూరు వెళ్ళకపోవడానికి ఒక కారణం ఉంది కారణం పేరే సబీరా! Read More

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు,సలహాలు,సూచనలు తెలియచేయగలరు.