12, ఆగస్టు 2017, శనివారం

ఈ మాట ఒట్టి నిజం!

ఆడది నీడ లాంటిది. పట్టుకోవాలనుకుంటే తప్పించుకు తిరుగుతుంది. పట్టించుకోవడం మానివేస్తే మన వెనుకే తిరుగుతుంది.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు,సలహాలు,సూచనలు తెలియచేయగలరు.