9, నవంబర్ 2015, సోమవారం

మీ పర్సులో సాధారణంగా ఉండాల్సిన ID కార్డులు!

1.ఆధార్ కార్డు
2.పాన్ కార్డు
3.ఓటర్ ఐడి కార్డు
4.డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కార్డు.
5.ఏ.టి.యమ్. కార్డ్.
6.కనీసం రెండు పాస్ పోర్ట్ ఫోటోలు.
ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడూ దగ్గరే ఉంచుకోవాలి..వీలైనంతమట్టుకు మనం ఒరిజినల్స్ ఇంటి దగ్గరే పెట్టుకుని డూప్లికేట్స్ పెట్టుకుంటే మంచిది. ATM కార్డ్ డూప్లికేట్ పెట్టుకోవడం కుదరదులెండి.