29, అక్టోబర్ 2015, గురువారం

కాకినాడలోని సంగీత,నాట్య వార్షికోత్సవం స్పెషల్ ఈవెంట్ మిస్సయ్యాను.

నిన్న రాత్రి నేనూ, నా మిత్రుడు ప్రకాష్ గారూ కలిసి కల్పనా సెంటర్లో జ్యూస్ త్రాగుతుండగా ఒక్కనే ఉన్న "సరస్వతీ గాన మందిరం" పై నా చూపు పడింది. అంతా కళాకారులతో హడావుడిగా ఉంటే ఏమిటా? అని ఆశ్చర్యపోతూ వెళ్ళి చూశాను. అప్పటికి ప్రోగ్రామ్ అయ్యిపోయినట్టుంది. అందరూ వెళ్లిపోయే హడావుడిలో ఉన్నారు. ప్రక్కనే ఉన్న బోర్డు చూసి చాలా బాధ పడ్డాను. అక్టోబర్ 22-10-2015 నుండి 28-10-2015 వారకూ ఏరోజు ఏవిధమైన ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయో దానిపై వ్రాసి ఉంది. అరే కాకినాడలో ఉంటూ ఇంతమంచి ప్రోగ్రామ్స్ మిస్సయ్యానే అనే ఆలోచన మనసుకి చాలా బాధ కలిగించింది. భరతనాట్యం గాని, వీణ గాని, సంగీతం గాని మన భారతీయ కళలు. కాపాడుకోవల్సిన సంపద. మనమే వాటిని చూడకపోతే ఎలా? ఏ కళైనా ప్రోత్సాహం పైనే ఆధారపడి బ్రతుకుతుంది. వాటిని బ్రతికించాల్సింది ముమ్మాటికీ మనమే! ఏమంటారు?

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు,సలహాలు,సూచనలు తెలియచేయగలరు.