25, జులై 2015, శనివారం

మంచి ముత్యాలు

  • దైవం ఏదో ఇవ్వాలని ఆరాధించడం కాదు. ఎన్నో ఇచ్చాడని గుర్తించి ఆరాధించడమే దైవారాధన.
  • తీర్చుకోవాల్సిన వాటిలో ప్రధమ ఋణం -దేవరుణం.
  • శరీరం మనల్ని వదిలితే మృత్యువు. మనం శరీరాన్ని వదిలితే మోక్షం.
  • దేవుడు ఇంకా ఆయుస్శును ఉంచాడూ అంటే, ఇంకా అవకాశం ఇచ్చాడని అర్ధం.
  • శరీరానికి పెద్దరికం వస్తే ఫరవాలేదు. మనసుకు మాత్రం ముసలితనాన్ని రానీయరాదు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు,సలహాలు,సూచనలు తెలియచేయగలరు.