23, జూన్ 2019, ఆదివారం

నిజం కాదా?

శత్రువు భుజాలపై ఎక్కి ప్రయాణించండి పర్లేదు. కానీ అమాయకుడి భుజాలపైకి ఎక్కకండి. చాలా పెద్ద ప్రమాదం.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు,సలహాలు,సూచనలు తెలియచేయగలరు.