26, ఏప్రిల్ 2015, ఆదివారం

నిజం కాదా?

నిస్వార్ధ, త్యాగనిరతిలపై నిలబెట్టాల్సిన థర్మాన్ని రూపాయి నోట్ పై నిలబెడుతోంది ఈలోకం. - అహ్మద్ చౌదరి.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు,సలహాలు,సూచనలు తెలియచేయగలరు.