21, ఏప్రిల్ 2015, మంగళవారం

దేవుని దృష్టిలో థర్మం ఎక్కడుంది?

పేదవాని ఆకలి తీర్చడంలోనూ, ఎదుటి వాని కష్టాలలో పాలు పంచుకోవడంలోనూ దేవుని ధర్మం ఇమిడి ఉంది. - అహ్మద్ చౌదరి.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు,సలహాలు,సూచనలు తెలియచేయగలరు.