3, జనవరి 2019, గురువారం

మనిషి సద్గుణ సంపన్నుడు కావాలంటే..?

రోజుల్లో మనుషుల్లో సైకో మనస్తత్వం పెరిగిపోతుంది.మాటల్లోగాని, చేతల్లోగాని అసలు మానవత్వం అనేదే లేకుండా పోతుంది. జాలి,దయ, తోటివాడి పట్ల సేవా గుణం ఇంచుమించు పూర్తిగా అడుగంటిపోతున్నాయి. దీనికి కారణాలేమిటో? నా ఉద్దేశ్యం ప్రకారం మనిషికి భక్తిభావం ఉండాలి. అది లేని కారణం చేతనే ఈరోజు మనుషుల్లో ఈ సద్గుణాలు లేకుండా పోతున్నాయి.మీరనుకోవచ్చు. ఈరోజు సమాజంలో గుళ్లు,గోపురాలు పెరుగుతూ పోతున్నాయి! అవి నిండి పోతున్నాయి కదా? అని. నామమాత్రపు భక్తి వలన, కల్పిత సిద్ధాంతాలను పట్టుకు వేలాడటం వలన మనుషులకు ఈ గుణాలు రావు.మనిషిలో సత్పవర్తన, దైవం పట్ల భయభక్తులు కలగాలంటే సశాస్త్రీయమైన శాస్త్రానుకూలమైన భక్తి కావాలి.అది కేవలం ఆథ్యాత్మిక గ్రంధాలైన వేదోపనిషత్తులు, బైబిల్, ఖురాన్ లను అధ్యయనం చేయడం వలన మాత్రమే దొరుకుతుంది తప్ప అవి పట్టుకుని వ్యాపారం చేసుకునే ధార్మిక పండితుల మధ్య దొరకదు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు,సలహాలు,సూచనలు తెలియచేయగలరు.