2, అక్టోబర్ 2014, గురువారం

ఈ క్రింది బుక్స్ అన్నీ మీకు ఉచితంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి.


పై బుక్స్ తోపాటు మరెన్నో బుక్స్ ఉచితంగా డౌన్లోడ్ కి ఉంచడం జరిగింది.మీకు కావలిస్తే ఈ క్రింది లింక్ చూడండి.

చాలా రోజుల తరువాత కాకినాడకి.

నేను చాలా రోజుల తరువాత కాకినాడ వెళ్తున్నాను.అక్కడి నామిత్రులను కలవబోతున్నాను.ఒక్కప్పుడు నేను కాకినాడలో దర్జా,హోదా,గౌరవాన్ని అందుకుంటూ ఉండేవాడిని.నా ఆర్ధిక పరిస్థితులు నన్ను అక్కడినుండి కడప వెళ్లిపోయేలా చేసాయి.దాని కారణంగా నేను ఎంతో ప్రేమిస్తూ,ఆదరించే స్నేహితులకు సైతం దూరంగా ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది.నా జిల్లా తూర్పుగోదావరి.కాకినాడ నాకిష్టమైన పట్టణం.దానికి దూరంగా ఉండడమంటే చాలా కష్టమే!ఇన్షా అల్లాహ్ ఈ రోజుతో ఆ కష్టం తీరబోతుంది.నా మిత్రులను,నా శత్రువులను సైతం కలవబోతున్నాను.వారందరికీ దసరా మరియు బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు చెప్పబోతున్నాను.దేవుడు నా ప్రయాణాన్ని సఫలం చేయాలని కోరుకుంటూ...
@ Ahmed Chowdary