8, సెప్టెంబర్ 2014, సోమవారం

ఆన్ లైన్ ధార్మిక పత్రిక :సాక్ష్యం సంచలన పత్రిక.

ఈ రోజు మతం అనేక రూపాలు ధరించి మనిషిని భక్తి అంటేనే విరక్తి చెందేలా చేస్తుంది.రోజుకొక మతం పుట్టుకొస్తూనే ఉంది.వీధికొక బాబా వెలుస్తూనే ఉన్నారు.నిజానికి ధార్మిక గ్రంధాల ప్రమేయం లేకుండానే సొంతబోధనలు,కల్పిత సిద్ధాంతాలు రాజ్యమేలుతూనే ఉన్నాయి.అసలు దేవుడంటే ఎవరు?ధర్మమంటే ఏమిటి?ధార్మిక గ్రంధాలకు మనకు గల సంబంధం ఏమిటి?ఇత్యాది విషయాలను తేటతెల్లం చేసి చూపించే ధార్మిక పత్రిక - సాక్ష్యం సంచలన పత్రిక. తప్పక చదవగలరు.