30, జులై 2020, గురువారం

ఒకసారి విజయాన్ని రుచి చూస్తే చాలు.

ఒకసారి విజయాన్ని రుచి చూడటం ప్రారంభించిన తరువాత,విజయాన్ని రుచి చూడటం అలవాటు (Habit) గా మారుతుంది.ఆ తరువాత అది అభిరుచి (Hobby) అవుతుంది.చివరికి గెలుపొక వ్యసనం (Vice) గా ఎదుగుతుంది.అప్పుడిక అంతా ఆనందమే.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు,సలహాలు,సూచనలు తెలియచేయగలరు.